S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Turnen

De turnsters van SHELL vormen een actieve groep onder leiding van Maria Woudstra en Sandra Wind. Tijdens fanatieke trainingen leren de dames nieuwe elementen op de vloer, balk, brug of sprong en trainen ze gericht voor de wedstrijden. 

De visie van S.H.E.L.L. is dat een turnster zich prettig voelt in de les en plezier heeft in de sport. Dan volgen de prestaties vanzelf. In de lessen proberen de leidsters in te spelen op wat leeft in de groep en ze positief te stimuleren. Het is een zoektocht naar de juiste mix van aangaan van uitdagingen en beleven van succeservaringen. Van elkaar leren en elkaar tips en adviezen geven zijn belangrijke elementen in de lessen. Daarbij is ieder kind anders en heeft ieder kind zijn eigen gebruiksaanwijzing en benaderingswijze. Daar rekening mee houden en op in spelen om het optimale uit de turnsters te halen is de continue uitdaging van trainsters.

Er zijn bij SHELL twee turngroepen: de pre-selectie en de selectie.

Pre-selectie
De turnsters van de pre-selectie worden voorbereid op het echte toestelturnen. Daarbij is veel aandacht voor lenigheid, kracht en vormspanning. Naast de basiselementen van turnen maken we gebruik van de sprong, brug, balk en vloer. Na een warming-up en een gezamenlijke inleiding op de lange mat gaan de turnsters in groepjes trainen op de toestellen: herhalen, nieuwe elementen leren en wedstrijdoefeningen doen. We sluiten de les weer gezamenlijk af.


Selectie
De turnsters van de selectie trainen op de toestellen ieder op hun eigen niveau. Het eerste deel van het seizoen ligt de aandacht op nieuwe elementen aanleren. In het wedstrijdseizoen ligt de focus op de wedstrijdoefeningen waarin de nieuwe elementen verweven zitten. Na afloop van het wedstrijdseizoen is juist wat meer ruimte en tijd voor het bouwen aan de nieuwe elementen. De lessen beginnen met een gezamenlijke warming up met warmlopen, lenigheid en kracht en vloeroefeningen.

Heb je interesse? Neem contact op met de leiding.