S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Contributie

De contributie is afhankelijk van de type activiteit en aantal activiteiten per persoon en per familie. Wil je weten hoeveel contributie jij moet betalen? Bekijk dan het contributie-overzicht. Bij vragen over je contributie kun je contact opnemen met de penningmeester.

Contributie-wijzigingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 mei 2016  is gestemd over een aantal wijzigingen in de contributie. Het betreft de volgende wijzigingen die allemaal zijn aangenomen:

•          de gezinskorting wordt afgeschaft, vanwege het wegvallen van de gemeentelijke subsidies en de administratieve last. Maar…

•          …daardoor hoeft er dit jaar geen inflatiecorrectie plaats te vinden.

•          de verhoging van de verplichte bondscontributie berekenen we door aan onze leden. Voor de duidelijkheid wordt de bondscontributie voortaan apart in het contributieoverzicht vermeld.

De wijzigingen gaan in met ingang van het seizoen 2016/2017 en zijn terug te vinden in het contributie-overzicht dat voor de start van het seizoen verspreid wordt.