S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Even voorstellen

Sporten is leuk, gezond en houdt je fit. Maar sporten bij een vereniging is meer. Het is met elkaar samen een activiteit ondernemen. Ongeacht hoe jong of oud je bent. Bij S.H.E.L.L. is het jongste lid 3 jaar en het oudste 86! Ieder lid is op zijn eigen niveau in zijn eigen discipline in beweging.

Dat is ook de kern van S.H.E.L.L.: samen met plezier in beweging. En dat al sinds 1945!

Missie:

S.H.E.L.L. staat voor Sport Houdt Elk Lichaam Lenig en dat is precies waar wij als vereniging voor staan! Gezond opgroeien en vitaal oud(er) worden. S.H.E.L.L. wil eraan bijdragen dat het voor inwoners uit Oudehaske en omliggende dorpen ongeacht leeftijd of beweegreden mogelijk is om mee te doen aan of betrokken te zijn bij de activiteiten die S.H.E.L.L. aanbiedt.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

 1. de vereniging blijft bestaan en financieel gezond blijft.
 2. de volksgezondheid wordt bevorderd door het stimuleren van lichaamsbeweging voor jong en oud.
 3. de kwaliteit van het aanbod ten minste gelijk blijft en waar mogelijk beter wordt.
 4. S.H.E.L.L. een belangrijke plaats in het dorp inneemt en dat de activiteiten die S.HE.L.L. aanbiedt laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen zijn.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • We dragen als bestuur en technisch kader een duidelijke visie uit
 • We zijn een efficiënte en inzichtelijke vereniging, zowel intern binnen het bestuur als naar de leden toe.
 • We werken aan een optimale communicatie binnen de vereniging maar ook daarbuiten.
 • We hebben aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • We hebben de beschikking over een accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van alle disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. Daarvoor zal de inrichting van de accommodatie in het Kulturhús in Oudehaske (planning: gereed september 2015) op een goed niveau gebracht worden, zodat er goed en veilig gesport kan worden.
 • We houden de contributie op een betaalbaar niveau, zodat de sportactiviteiten voor alle inwoners uit Oudehaske en omliggende dorpen toegankelijk blijven.
 • Door te luisteren naar de wensen de wensen van de leden van de vereniging en/of bewoners van Oudehaske en omstreken, kan het aanbod daarop worden afgestemd. Op dit moment biedt S.H.E.L.L. gymnastiek, turnen, streetdance, volksdans en trim.
 • We werken met een technisch kader dat gediplomeerd is en voldoet aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de bond. De verplichte nascholing moet worden gevolgd zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
 • We hebben structurele aandacht voor professionalisering en scholing van het bestuurlijk kader, het technisch kader en onze vrijwilligers, maar ook van onze leden.
 • We willen voldoende vrijwilligers aan onze verenging binden. Mensen die belangeloos tijd stoppen in onze vereniging. Op deze groep mensen moeten we heel zuinig zijn. Er moet persoonlijk aandacht geschonken worden aan deze groep om ze te behouden en daarnaast moet er blijvend aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.
 •  We moeten (blijven) werken aan een gezonde financiële organisatie.