S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Afmelden

Wanneer je stopt met de trainingen bij S.H.E.L.L. is het van belang officieel je lidmaatschap op te zeggen. Op het formulier staat ook waar en hoe je je kleding kunt inleveren. 

Vergeet je niet de reden van opzegging te melden? Mochten er verbeterpunten zijn, dan horen we dat graag. 

Wat de reden van vertrek ook is, we willen je in ieder geval hartelijk danken voor je lidmaatschap en enthousiaste deelname bij S.H.E.L.L. !!