Missie en visie

S.H.E.L.L. staat voor Sport Houdt Elk Lichaam Lenig. En dat is precies waar wij als vereniging voor staan! Gezond opgroeien en vitaal oud(er) worden. S.H.E.L.L. wil mogelijk maken dat inwoners uit Oudehaske en omliggende dorpen ongeacht leeftijd of beweegreden meedoen aan of betrokken zijn bij de activiteiten die S.H.E.L.L. aanbiedt.

Onze doelen
1. De vereniging blijft bestaan en financieel gezond.
2. De volksgezondheid wordt bevorderd door het stimuleren van lichaamsbeweging voor jong en oud.
3. De kwaliteit van het aanbod blijft ten minste gelijk en wordt waar mogelijk beter.
4. S.H.E.L.L. neemt een belangrijke plaats in het dorp en de activiteiten die S.H.E.L.L. aanbiedt zijn laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Onze pijlers
• We dragen als bestuur en technisch kader een duidelijke visie uit.
• We zijn een efficiënte en inzichtelijke vereniging, zowel intern binnen het bestuur als naar de leden toe.
• We werken aan een optimale communicatie binnen de vereniging maar ook daarbuiten.
• We hebben aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.
• We hebben de beschikking over een accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van alle disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. Daarvoor zal de inrichting van de accommodatie in het Kulturhús in Oudehaske op een goed niveau gebracht worden, zodat er goed en veilig gesport kan worden.
• We houden de contributie op een betaalbaar niveau, zodat de sportactiviteiten voor alle inwoners uit Oudehaske en omliggende dorpen toegankelijk blijven.
• Door te luisteren naar de wensen van de leden van de vereniging en/of bewoners van Oudehaske en omstreken, kan het aanbod daarop worden afgestemd. Op dit moment biedt S.H.E.L.L. turnen (onderverdeeld in turnen en selectie turnen) en fit-mix.
• We werken met een technisch kader dat gediplomeerd is en voldoet aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de bond. De verplichte nascholing moet worden gevolgd zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
• We hebben structurele aandacht voor professionalisering en scholing van het bestuurlijk kader, het technisch kader en onze vrijwilligers, maar ook van onze leden.
• We willen voldoende vrijwilligers aan onze verenging binden. Mensen die belangeloos tijd stoppen in onze vereniging. Op deze groep mensen moeten we heel zuinig zijn. Er moet persoonlijk aandacht geschonken worden aan deze groep om ze te behouden en daarnaast moet er blijvend aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.
• We moeten (blijven) werken aan een gezonde financiële organisatie.