Historie

Op woensdag 3 oktober 1945 vond om acht uur ’s avonds in de OL school de oprichtingsvergadering van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. plaats. Het bestuur telde op dat moment vijf leden: B. Dijkstra (voorzitter), G.L. Dijkstra (secretaris), B. IJkema (penningmeester), F. Knijpstra (algemeen bestuurslid) en A. Dijkstra (algemeen bestuurslid). Na het sluiten van die eerste vergadering geven maar liefst 80 leden zich op als lid! De heer J. Riemersma werd benoemd tot leraar; hij kreeg fl 1,50 voor lesgeld en reiskosten. De eerste les werd gegeven op 1 december 1945. Het bestaan van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. was een feit!

Enkele activiteiten uit het verleden

Op 31 augustus 1946 is er een avondfeest van de Oranjevereniging. De vier oudste groepen van S.H.E.L.L. geven een demonstratie en voeren ook een “skotse trije” op.

 

Er wordt meegedaan aan de avondvierdaagse. S.H.E.L.L. ontvangt de 1e prijs voor keurig lopen.

 

Op donderdag 18 en zaterdag 20 december 1947 is de eerste uitvoering. Er wordt voor drie maanden een piano gehuurd en er wordt een zangclub en volksdansgroep georganiseerd. Het thema van de uitvoering: “S.H.E.L.L. in verleden, heden en toekomst”.

 

In 1948 doet S.H.E.L.L. weer mee aan de Julianawandeltocht in Heerenveen. Ze worden ‘slechts’ derde door een misverstand bij de jury. In de notulen staat: “maar we laten het er niet bij!” In 1949 krijgt S.H.E.L.L. de eerste prijs bij de Julianawandeltocht.

 

Op 10 juli 1954 word door S.H.E.L.L. een grote sportdag georganiseerd met o.a. 1500 meter hardlopen, waarbij zelfs deelnemers uit Emmeloord en Oranjewoud komen. De sportdag vindt plaats op het land van A. de Jager, naast L. Hof. Er is ook een grote verloting om de kas van de vereniging te spekken. De eerste prijs is een wollen deken.

 

In de zomer van 1954 wordt een demonstratie gehouden door S.H.E.L.L. De vereniging wandelt eerst door het dorp, voorafgegaan door de drumband van Heerenveen, naar het sportterrein waar de leden dansen en turnen.