Aanmelden lid

We verwelkomen graag nieuwe leden bij S.H.E.L.L. Voordat je definitief lid wordt, heb je recht op twee proeflessen.


Wij verzoeken u het onderstaande formulier in te vullen m.b.t. het aanmelden van de (proef)les c.q. lidmaatschap.

Wij verwerken deze formulieren digitaal. De train(st)er(s) ontvangen ook de gegevens van het lid.


Aanmeldformulier G.V. Shell Oudehaske

N.B.: wil je een aanmelding doen voor onze selectiegroepen? Kies dan voor de maandag les. De donderdag les behoort hier automatisch bij.