Aanmelden proefles/lid

We verwelkomen graag nieuwe leden bij S.H.E.L.L. Voordat je definitief lid wordt, heb je recht op twee proeflessen.

Wij verzoeken u één van onderstaande formulieren in te vullen m.b.t. het aanmelden van de (proef)les c.q. lidmaatschap.

Wij verwerken deze formulieren digitaal. De train(st)ers ontvangen ook de gegevens van het lid.

Turnen 1 (peuters vanaf 3 jaar t/m/ basisschool groep 3)

Turnen 2 (Basisschool vanaf groep 4 t/m voortgezet onderwijs)

Springgroep (meiden van 9 t/m 18 jaar)

Fit-mix dames 1 (dames 60+)

Fit-mix dames 2 (dames 30+)

Fit-mix heren 1 (heren 30+) 

N.B.: wil je een aanmelding doen voor onze selectiegroepen? Gebruik dan het aanmelding formulier van Turnen 2.